I slutet av 1800-talet anlades en småskalig industrianläggning på Köpmangatan. Den ursprungliga fabriksbyggnaden bestod av den del som idag ligger parallellt utmed ån, tillsammans med ett antal träbyggnader inom tomten.

Under sin tid har fastigheten inhyst olika sorters industri- och kontorsverksamheter. I början av 1900-talet producerade man läskedrycker och svagdricka, och från 1918 tillverkades lås av AB Möbellås. Låstillverkningen fortsatte i olika former fram till och med årsskiftet 2015/2016. Under senare år har det även bedrivits kontorshotell i fastigheten.

Genom åren har fastigheten successivt anpassats efter nya produktionsbehov och funktioner, både exteriört och interiört. Den största ombyggnationen var under 1930-talet, då den befintliga fastigheten höjdes med ett våningsplan. Därtill adderades en vinkelställd byggnad, vilket bildade en L-formad byggnadskropp.